top of page

1. Podstawą wiary chrześcijańskiej jest prawda, że Jezus Chrystus umarł za grzechy całego świata (1J2:2)

2. On przelał swoją krew za ludzkość (Mt 26:28) i przypisuje swoją sprawiedliwość wszystkim, którzy uwierzą (Rz 4:6)
 

3. Ta prawda zbawia ludzi od wiecznej kary i czyni ich dziedzicami zbawienia życia wiecznego z Chrystusem Jezusem.
 

4. Aby ta prawda stała się aktualna również w Twoim życiu musisz ją przyjąć osobiście.
 

Oznacza to, odłożenie na bok własnych koncepcji na temat osiągnięcia zbawienia i bycia usprawiedliwionym przed Bogiem, a zamiast tego przyjęcie daru zbawienia od Boga opisanego wyżej, poprzez prosty akt zaufania Jezusowi.


 

SPECJALNIE DLA CIEBIE:

Możesz to zrobić dzisiaj!
Zdecyduj się i zaufaj Mu w swoim życiu teraz, dając temu wyraz np. w tej modlitwie:


"Drogi Panie Jezu, uznaję to, że jestem grzeszny. Przyjmuję Cię jako swego Zbawiciela i Pana. Dziękuję, że przebaczyłeś moje grzechy  umierając za mnie na krzyżu i w tej chwili zbawiłeś mnie i obdarzyłeś życiem wiecznym. Amen".


1 J 2:2 "On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata."   Mt 26:28 "Albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która się za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów."   Rz 4:6 "Jak i Dawid nazywa błogosławionym człowieka, któremu Bóg udziela usprawiedliwienia, niezależnie od uczynków."


Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat skontaktuj się z nami
mlkrakow(at)wp.pl​

bottom of page